Stötpoker

Stötpoker även kallat Studpoker på engelska finns i flera olika varianter, men de vanligaste två är 7-korts Stötpoker och 5-korts Stötpoker. Här har vi valt att beskriva den variant av stötpoker som spelas allra mest, det vill säga 7-korts stötpoker. Denna pokervariant spelas mellan 2 till 8 spelare, alla får sju kort var, tre dolda och fyra öppna. Målet med spelet är att få den bästa handen med fem kort av de du blev tilldelad i spelets början.

Ante

När man spelar 7-korts stötpoker använder man sig normalt sett av något som kallas för Ante. Den är vanligtvis en femtedel av den minsta insatsen som man får göra, alla spelare måste lägga Ante innan spelet börjar. Därför räknar man Ante som en ”tvingad insats”.

Bring in

När varje spelare fått tre av sina kort, ett öppet och två dolda, blir den spelare som har det lägsta öppna kortet tvingad att göra en ”Bring in”. Den består av halva den minsta insatsen i spelet och ska placeras i potten. Om det är fler än en spelare som har samma lägsta kort blir det den som sitter närmast efter dealern som gör ”Bring in”. Den här satsningen tillhör den första rundans satsningar och om ingen annan höjer, behöver man inte lägga in mer pengar i potten för att få se nästa kort.

Struktur på satsningsrundorna

I 7-korts stötpoker spelar man fem rundor med satsningar. Om ett spel har så kallad ”Fixed limit” så måste alla satsningar respektive höjningar vara samma som antingen den minsta insatsen eller den högsta, allt beroende på vilken runda man är i. Är man i den andra rundan ska dessa insatser vara samma som den minsta insatsen. När man spelar runda tre till fem ska insatserna vara samma som den högsta. Inom varje runda man spelar får det förekomma max tre höjningar.

Börja spela!

  1. Tredje gatan: det här är den första rundan, dealern delar ut två dolda kort till varje spelare, sedan får varje spelare ett öppet kort. Det är nu som någon spelare alltså måste utföra den så kallade ”Bring in” som vi beskrivit här ovan. Sedan fortsätter man spelet medsols och varje spelare får välja om den vill ”lägga sig”, ”syna” eller ”höja”.
  2. Fjärde gatan: varje spelare får ett fjärde kort som även det är öppet. I denna runda ska den spelare som har den bästa handen vara den som agerar först. Vid den här tidpunkten skulle den bästa handen kunna bestå av till exempel ett par i Ess. Om två eller flera spelare har likadana höga händer med samma valörer blir det den som sitter närmast efter dealern som börjar.

Sedan fortsätter man spelet som i förra rundan med satsningar etc i medsols riktning. Om en spelare i denna runda skulle visa ett par så kan både den spelaren och alla andra välja att satsa lika som den maximala insatsen . Om inget par visas kan man bara välja den låga.

  1. Femte gatan: i denna runda delas det femte kortet ut, även detta kort är öppet. Sedan spelar man precis som i den föregående rundan. Men nu måste alla satsningar respektive höjningar vara lika som den maximala insatsen.
  2. Sjätte gatan: nu delas det sjätte kortet ut och är också det ett öppet kort. Den här rundan spelas exakt likadant som den föregående rundan.
  3. Sjunde gatan: i denna runda delas det sista och det sjunde kortet ut till varje spelare. Detta kort är dock ett dolt kort som inte visas för de andra spelarna. Annars spelar man denna runda precis som de föregående två.
  4. Showdown: nu får alla spelare som inte tidigare lagt sig, chansen att visa sina kort och vinna potten. Den spelare som satsade sist är den spelare som börjar visa sina kort. Sedan fortsätter man i medsols riktning.